zəğən₁ : is. [fars.] klas. Qara qarğa, dolaşa.Tərlan yerini zağ və zəğən tutmaz. (Ata. sözü).Əgər dünyada insaf və ədalət olsa idi, tərlanyerində zağ və zəğən oturmaz idi. Ə.Haqverdiyev.Bülbül yerində indi oturmuş idi zəğən;Bülbüllərin məzarda söylər: vətən, vətən!..M.Hadi.

Bir Cevap Yazın