zəbur : is. [ər.] Dini əsatirə görə, Allahtərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilənkitab. [Dərviş:] Əvət, Quran, Zəbur, İncilüTövrat; Birər röya ki zor təfsiri, heyhat!H.Cavid.

Bir Cevap Yazın