zəbanə : is. [fars.] klas.

  • Alov, alovunşöləsi. _ Zəbanə çəkmək – şiddətlə alovlanmaq,alışıb-yanmaq. O ancaq evlərinin zəbanəçəkərək yandığını gördü. Ə.Əbülhəsən
  • Tərəzi və s. ölçü cihaz və alətlərinin dilşəklində olan hissəsi, mili. Tərəzinin zəbanəsi.
  • Bir Cevap Yazın