zəbərdəst : sif. [fars.] köhn.

  • Çox qüvvətli,çox güclü, qolugüclü
  • İstedadlı, talantlı, qüvvətli. Zəbərdəstşair. – [Nizami:] Fəqir bəxtəvərəm, şairəm,zəbərdəstəm; Cahan kiminsə qoy olsun, mənonda sərbəstəm. M.S.Ordubadi.
  • Bir Cevap Yazın