yüzlük :

  • sif. Yüz vahidlə ölçülən. Yüzlüklampa
  • is. Yüzmanatlıq kağız pul. [Mərcan bəy:]Paho, nə danışırsan? İki min manat iyirmidənə yüzlük eləyir. Ü.Hacıbəyov. Ərz etdiyimdənötrü ən azı bir diricə yüzlük lazımdır,çünki bu iş şeyxülislama qədər gedib çatabilər. S.Rəhimov. // sif. Yüz manat dəyərindəolan; yüzmanatlıq. Yüzlük bilet.◊ Yüzlük tərəzi – çəkilən şey yüz dəfəyüngül daşla tarazlaşdırılan xüsusi quruluşlutərəzi.
  • Bir Cevap Yazın