yüzbaşı : is. tar. İnqilabdan əvvəl Azərbaycankəndlərində kənd icması tərəfindənseçilən inzibati vəzifə sahibi. Kənd yüzbaşısı.– Bir yüzbaşının ağız-burnunu sarıyıb, torbaiçində düz dəstənin qərargahına gətirirdilər…M.Hüseyn. Yüzbaşının heybətli səsi eşidiləndəkəndin adamları tir-tir əsərdilər. S.Şamilov.

Bir Cevap Yazın