yüz-yüz : zərf

  • Hər birinə və ya hər dəfəsinəyüz. Hər yeşiyə yüz-yüz yumurta yığılmışdır
  • Yüzlərcə, yüzlərlə sayılacaq qədər çox.Tək olmadım nə xoş gündə, nə tufanda; Qardaşlarımvar yüz-yüz. N.Rəfibəyl
  • Bir Cevap Yazın