yüyürmək : f. Qaçmaq, qoşaraq getmək,bərk getmək, qaça-qaça getmək; qoşmaq.Hara belə yüyürürsən? Uşaqlar yüyürməkdənyoruldu. – Küçədən bir çocuq yüyürdüevə.. M.Ə.Sabir. İtlər quyruqlarını, qulaqlarınışəkləyərək birdən-birə hürməyə, yüyürməyəbaşladılar. A.Şaiq. _ Yüyürübyortmaq– çox yüyürmək, qaçmaq. Üstünəyüyürmək – hücum etmək, üstünə cummaq.Əlinə silah alanlar .. düşmən üstünə yüyürdü.Mir Cəlal.yüyürə-yüyürə zərf Qaça-qaça, qoşaraq,çaparaq. Yüyürə-yüyürə getmək. – Çiyni yapıncılıçobanın yüyürə-yüyürə gəldiyini görənSəməd Gülgəzi .. yarpaqların arasında gizlətdi,özü isə yenə haçaya endi. İ.Hüseynov.

Bir Cevap Yazın