yüy(ü)rək : sif. Bərk qaçan; itigedən, qaçağan.[Əhməd tacirbaşı] bir yüyrək at minib,durmagəldim özünü Həsən paşanın yanınaçatdırdı. “Koroğlu”. [Qurbanəli bəy:] Ay naçalnik,əgər sənin mahalında bir belə yüyürəkat tapılsa, mən bığlarımı qırxdırmasam,qurumsağam. C.Məmmədquluzadə.

Bir Cevap Yazın