yuyunmaq : qayıd.

  • Öz əl-üzünü, bədəniniyumaq; çimmək. Hamamda yuyunmaq.Çayda yuyunmaq. – Kərim xan gəlibyuyunar, çörək yeyər, çay içər və köhnə cırıqkilimin üstündəki mütəkkəyə söykənərək xəyaladalardı. M.İbrahimov. Qızlar quyununbaşında yuyunurdular. Ə.Vəliyev
  • məc. İslanmaq, üzərinə şeh düşmək; nəmlənmək.Al örpək örtdü bağçalar; Yuyunduşehlə gül-çiçək. Ə.Cəmil.
  • Bir Cevap Yazın