yuyulmamış : f.sif. Su və ya su və sabunilə təmizlənməmiş; kirli, çirkli. Yuyulmamışqab. Yuyulmamış paltar. Yuyulmamış meyvə.– [Məşədi:] Allah kəssin müsəlmanın evinieşiyini,dirliyini, səliqəsini! Gözəl xörəkləriortalığa bir sifətdə çıxardırlar ki, adamın ürəyiağzına gəlir… Qaşıqlar sınıq, iki ildən yuyulmamışəl dəsmalı… Ə.Haqverdiyev.◊ Yuyulmamış qaşıq kimi özünü ortayaatmaq – münasibətsiz, yersiz bir işə və yasöhbətə qarışmaq, ortalığa atılmaq. Dildaryuyulmamış qaşıq kimi özünü ortaya atdı.Ə.Vəliyev.

Bir Cevap Yazın