yüyənsiz : sif. Başına yüyən vurulmamış,yüyəni olmayan. Yüyənsiz at.◊ Yüyənsiz danışmaq – fikirləşmədən danışmaq.Yüyənsiz danışmaq nə yana çatar;Bihürmət eylədi simü zər məni. Q.Zakir.

Bir Cevap Yazın