yüyənləmək : f.

  • Başına yüyən keçirmək,yüyən taxmaq (atın). Qara, göyxallı atıgül kimi təmizləyib yəhərlədi və yüyənlədi.S.Rəhimov
  • məc. Özünə tabe etmək, özündən asılıvəziyyətə salmaq.
  • Bir Cevap Yazın