yüyən : is. Atın başına keçirilən kəm vəcilovdan ibarət qoşqu ləvazimatı. Yüyəni atınbaşına keçirmək. Atın yüyənindən tutmaq.– Bir az da getmişdilər, genə Rövşən Qıratınyüyənini çəkib dönüb geri baxdı. “Koroğlu”.[Bülənd] atın yüyənini tamamilə buraxdı.Ə.Əbülhəsən.◊ Yüyəni ələ keçmək – birindən asılıvəziyyətə düşmək, asılı olmaq, tabe olmaq.[Hikmət İsfəhaninin] deyəsən, yüyəni [Sərhəngin]əlinə keçməkdə idi. M.İbrahimov.Yüyəni ələ vermək – ixtiyarını başqalarınınəlinə vermək, tamamilə asılı vəziyyətə düşmək,tabe olmaq. Yüyənindən (yüyənini)çəkmək – qarşısını almaq, saxlamaq, yığışdırmaq,həddini göstərmək. Onun yüyəninibir az çəkmək lazımdır. Yüyənini ələ keçirmək– özündən asılı vəziyyətə salmaq, özünətabe etmək.

Bir Cevap Yazın