yuxulu : sif. və zərf

  • Yatmış halda (olan),yaxud yatmış halda ikən. Yuxulu uşaq. Yuxuluhalda danışmaq. – Kəramət uşaqlarını ancaqyatdıqları yerdə, yuxulu olduqları vaxt oxşayar,öpərdi. Ə.Əbülhəsən. // Yarıyatmış, yarıayıq,hələ tamam ayılmamış, yuxudan doymamış.Yuxulu halda soruşdu. Yuxulu gözləriilə baxdı. – [Əvəz kişi] yuxulu gözlərini ovaovasoruşdu: – Yenə nə var, ay arvad, yuxugörmüsən, nədir? Ə.Vəliyev
  • məc. Key, süst.
  • Bir Cevap Yazın