yuxulamaq : f. Yuxuya getmək; yatmaq,uyumaq. Uşaq yuxuladı. – Oğul, oğul, amandır;Çox yuxulamaq yamandır. M.Ə.Sabir…Qızların ikisi Zeynəbin qucağında şirin yuxuladılar.C.Məmmədquluzadə. [Xəstənin]yuxuladığı, ya halsız düşdüyü məlum deyildi.Mir Cəlal.

Bir Cevap Yazın