yuxugətirən, yuxugətirici : sif.Yuxulatmaq xassəsi olan; yuxuladan, yuxuladıcı.Yuxugətirən dərman.

Bir Cevap Yazın