yuxarıdakı : sif.

  • Yuxarıda (üstdə),yuxarı (üst) tərəfdə, yuxarı (üst) qatda olan.Yuxarıdakı qonşular. Yuxarıdakı kitabı mənəver
  • İrəlidəki, qabaqdakı, əvvəldəki. Yuxarıdakısöhbət aramızda qalsın. // is. Yuxarıdahaqqında danışılan məsələ. Yuxarıdakılarınəzərdən qaçırma.
  • Bir Cevap Yazın