yuxarıbaş : zərf Otağın baş tərəfi, məclisinən hörmətli yeri. Yuxarıbaşda sandalyaüstə əyləşib həzrət Əşrəf. C.Məmmədquluzadə.Molla Güləndam bacı məktəbin yuxarıbaşındaoturub köynək tikirdi. Çəmənzəminli.

Bir Cevap Yazın