yuxalmaq : f. Yumşalmaq, nazikləşmək,incəlmək. _Ürəyi yuxalmaq – kövrəlmək,riqqətlənmək, təsirlənmək. Kamran üzünüçevirib ondan uzaqlaşanda koxanın ürəyi yuxaldı.Ə.Əbülhəsən. Hər il yay tətili zamanıxalasının yanında olmasına baxmayaraq,birinci dəfə idi ki, [Budağın] ürəyi bu qədəryuxalırdı. Ə.Vəliyev.

Bir Cevap Yazın