yuvasız : sif.

  • Yuvası olmayan. Yuvasızquş
  • məc. Yurdsuz, mənzilsiz, evsiz-eşiksiz;avara, sərgərdan. _ Yuvasız quş – məc.yurdsuz, evsiz, sığınacaqsız adam haqqında.[Hindli qız:] Yuvasız bir quşam, elindən ayrı;Dağından, daşından, selindən ayrı. A.Şaiq.
  • Bir Cevap Yazın