yuvarlatmaq : icb.

  • Yuvarlanmağaməcbur etmək. Sanki bir sel [Səriyyə və uşaqlarını]çalxalaya-çalxalaya gətirib hündür birbənddən başıaşağı, dəyirman daşının altınayuvarlatdı. M.İbrahimov
  • Yuvarlaq hala salmaq.
  • Bir Cevap Yazın