yuvarlaq : sif.

  • Girdə, dəyirmi, yumru.Çayın vadisini uğultu bürümüşdü. Hirsli sulariri, qara, yuvarlaq daşları yumalaya-yumalayagətirdikcə, bir-birinə toxunub şaqqıldayırdı.İ.Şıxlı. // Dairə şəklində olan. Yuvarlaq stol.Yuvarlaq güzgü. – [Ayrım qızı] ..şişman qadınidi, kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaqüzü var idi. A.Şaiq
  • riyaz. Kəsr deyil, tam ədədlə göstərilən.Yuvarlaq ədəd.
  • Bir Cevap Yazın