yuvarlanmaq : qayıd.

  • Yuvarlanayuvarlanadüşmək, diyirlənə-diyirlənə getmək,gedib düşmək. Gözəlin əlindən düşənfındıq stolun üstündən yerə yuvarlandı.Ə.Vəliyev
  • məc. Sürüklənmək. [Zeynal] get-gedəməişət pozğunluğunun çirkabı içinə yuvarlanırdı.S.Hüseyn
  • Yuvarlaq hala gəlmək, yuvarlaq şəklədüşmək.
  • Bir Cevap Yazın