yuvaq : is. anat.

  • Ciyər toxumasınınəmələ gətirdiyi xırdaca qabarcıqlar
  • Çənədə diş köklərinin yerləşdiyi oyuqlar.
  • Bir Cevap Yazın