yusif : is. Dini əfsanələrə görə, gözəlliyiilə məşhur bir şəxs (Yaqub peyğəmbərin övladlarındanbiri) olub, klassik ədəbiyyatdagözəl (kişi) mənasında işlənmişdir (bəzən“Yusifi-Kənan” tərkibi şəklində işlənmişdir).Elim, günüm, obam, misli-Züleyxam; YusifiKənanımnəçün gəlmədi? M.P.Vaqif.

Bir Cevap Yazın