yürüş : is.

  • İrəliyə doğru hərəkət; yerimə.Ağır karvan yürüşü ilə dalğalanır insanlar;Həm də qızlar-oğlanlar. S.Vurğun
  • Hücum, axın, hərbi əməliyyat. Qalanıyürüşlə aldılar. – Qızıl Ordu Böyük Kirəc yolundanqüdrətli və əzəmətli bir yürüşlə.. [şəhərə]daxil olurdu. M.İbrahimov. _ Yürüşetmək – hücum etmək, axın halında irəliyerimək. Dəhşətli, qüdrətli, hesabsız ləşkər;Şimaldan düz şərqə yürüş edirlər. A.Səhhət
  • məc. Müəyyən məqsəd və ya tapşırığıyerinə yetirmək, yaxud bir şeylə, ya da birşey uğrunda mübarizə aparmaq üçün mütəşəkkilçıxış, hərəkət. Mövhumat əleyhinə yürüş.Qənaət uğrunda yürüş. // Səyahət məqsədiilə təşkil edilən səfər. Turist yürüşü
  • Yeriş yarışı (idman növü).
  • Bir Cevap Yazın