yürümək : bax yerimək. Fəvvarələr atır,axır bulaqlar; Yürüdüyüm yollar parlaq sədəfli.A.Səhhət. Rotşild də başqa zavodlarınnümayəndələri ilə bərabər yürüməkdə idi.M.S.Ordubadi. Yürüyürkən parovozlar irəli;Daşınır zəhmətimin meyvələri. S.Vurğun.

Bir Cevap Yazın