yurdsuz-yuvasız : sif.

  • Yurdu-yuvasıolmayan, ev-eşiyi olmayan; sərsəri, sərgərdan.Yurdsuz-yuvasız adam
  • Sahibsiz, baxımsız, kimsəsiz. [Məsmə:]Şəhərdə nə çoxdu yurdsuz-yuvasız uşaq, üzünəbaxan kimdi? Adını tutan, yaxına qoyan kimdi?Mir Cəlal.
  • Bir Cevap Yazın