yurd-yuva : is. Ev-eşik, ev, məskən.[Murad] Sarının qəlbini qırmaq, onu yurduyuvasıdağılmış bir zavallı sifətində, boynubükülügörmək istəyirdi. S.Hüseyn. _Yurd-yuva salmaq – yaşamaq üçün şərait yaratmaq,ev-eşik düzəltmək (özü üçün).

Bir Cevap Yazın