yunsuz : sif.

  • Üstündə yun olmayan və yaçox az olan, yun verməyən. Yunsuz qoyun
  • İsti olmayan, isti olmaq üçün içərisinəyun qoyulmamış. Yunsuz palto.
  • Bir Cevap Yazın