yunlu : sif.

  • Üstündə yunu olan, qalınyunla örtülmüş, yun basmış. Yunlu qoyun
  • İçərisində yun olan, isti olmaq üçün içərisinəyun qoyulmuş. Yunlu palto. Yunlu gödəkcə.– Yunlu və qalın kürklərin yan ciblərindənqovurğa çıxarıb yeyən əsgərlərinbəziləri qarın üstündə oturmuşdu. Ə.Vəliyev.
  • Bir Cevap Yazın