yúnker : [alm. Junker]

  • tar. KeçmişdəPrussiyada: iri torpaq sahibi; zadəgan, mülkədar
  • Çar Rusiyasında: zabit hazırlayan hərbiməktəb müdavimi. Səhər səhərdir, axşam axşam– dünyanın hər yerində; yunkerlərin kölgəsi;cani kimi dolaşmasa; Madrid küçələrində.R.Rza.
  • Bir Cevap Yazın