yüngülləşmək : f.

  • Çəkisi azalmaq,ağırlığını itirmək, yüngül olmaq. Arabanınyükü yüngülləşdi
  • Asanlaşmaq, zəhməti, əziyyəti bir qədərazalmaq, işi azalmaq. İşi bir qədər yüngülləşmişdir.Əmək şəraiti yüngülləşmişdi. – AxırıXudayar bəyin yazıq övrətə bir az rəhmi gəldi.Vəliqulunu özünə cütçü, Zibanı qaravaş tutduki, Zeynəbin işi bir az yüngülləşsin. C.Məmmədquluzadə
  • Sakitləşmək, təskinlik tapmaq, beyniniməşğul edən hisslərdən, fikirlərdən azad olmaq.Dərdi yüngülləşmək. – [Sona xanım:]Səni görəndə könlüm açılır. Gözlərimə şəfəqgəlir, dərdimi açıb deyirəm, ürəyim bir az yüngülləşir.Ə.Haqverdiyev
  • Özünü yüngül hiss etmək, mədəsi təmizlənmək.Qusandan sonra yüngülləşdi.
  • Bir Cevap Yazın