yüngülləşdirici : sif.

  • Yüngülləşdirən,ağırlığını azaldan. Zəhməti yüngülləşdiricişərait
  • hüq. Yüngüllük verən, şiddətini, təsiriniazaltmağa imkan verən. Cəzanı yüngülləşdiricikeyfiyyətlər.
  • Bir Cevap Yazın