yüngülcə :

  • sif. Bir qədər yüngül; yüngülvari,yüngültəhər. Yüngülcə bir daş. // Çoxyüngül
  • zərf Bir balaca, azacıq, ciddi olmayaraq.Yüngülcə soyuqlamaq. Yüngülcə sancılanmaq.– Bülənd qolundan yüngülcə yaralanmışdır.Ə.Əbülhəsən.
  • Bir Cevap Yazın