yumruqlamaq : f.

  • Əlini yumulmuşvəziyyətə salmaq. Solmaz əllərini yumruqlayıbbalınca dayadı, ancaq qalxa bilmədi.S.Rəhimov
  • Yumruqla vurmaq (döymək). // Yumruqlataqqıldatmaq (döymək, döyəcləmək).[Müəllimə] bir şey lazım olduqda, öz otağıilə Tellinin sakin olduğu otaq arasındakı divarıyumruqlardı. S.Hüseyn. // məc. Döyəcləmək.[Qəhrəman:] Kənarda şiddətlə əsənqış ruzgarı birqat pəncərələri yumruqlayır,kiçik qar və buz zərrələri ilə bombardmanedirdi. H.Nəzərli.
  • Bir Cevap Yazın