yumruluq : is.

  • Yumru şeyin halı; dəyirmilik,girdəlik. Topun yumruluğu
  • məc. Köklük, koppuşluq.
  • Bir Cevap Yazın