yúmor : [ing. humour]

  • Hadisələri, nöqsanları,zəif cəhətləri və s.-ni gülməli, məzəli,əyləncəli şəkildə təsvir etmə bacarığı;mizah. Onda böyük yumor var. Bu adamdayumor deyilən şey yoxdur
  • Ədəbi, yaxud incəsənət əsərində bir şeyigülməli, məzəli şəkildə təsvir etmək əsasındaqurulmuş bədii yaradıcılıq üsulu, habelə buüsuldan istifadə edən ədəbi, yaxud incəsənətəsəri. Yumor və satira. Molla Nəsrəddininyumoru. Musiqi yumoru. Sirk tamaşasınınyumoru.
  • Bir Cevap Yazın