yummaq : f. Qapamaq, örtmək. Gözləriniyummaq. Ağzını yummaq. – Məst ol gecəgündüz,nə bilim, yat nərələrdə; Yum gözlərinixaneyi-viranını görcək. M.Ə.Sabir. Çöhrəsindənsızan bu qan bəs nədir? Onun gözləriniyuman bəs nədir? M.Rahim.◊ Göz açıb-yumunca – b a x göz.

Bir Cevap Yazın