yumbalanmaq : f. Başı üstə çevriləçevriləgəlmək, dombalaq aşmaq, kəlləmayallaqgəlmək. [Qəhrəman:] Bir güllə atdım,birini də, .. hərif gurultu ilə pilləkənlərdənyumbalanaraq otağa düşdü. H.Nəzərli. // Diyirlənə-diyirlənə gəlmək, gillənə-gillənə getmək.İndi [Muradın] ardınca böyük, kiçikdaşlar yumbalanırdı. S.Hüseyn.

Bir Cevap Yazın