yumarlamaq : f.

  • Gillətmək, diyirlətmək,yumbalamaq. İlan kimi qıvrılıb açılandalğalar Nəbini öz qoynunda yumarlayayumarlaya(z.) aparırdı. Ə.Abasov
  • Yumrulamaq, girdələmək, yumru etmək.
  • Bir Cevap Yazın