yumarlama : “Yumarlamaq”dan f.is.

Bir Cevap Yazın