yumaqlanmaq :

  • məch. Sarınıb yumaqhalına salınmaq, yumaq düzəldilmək
  • qayıd. məc. Yumağa dönmək, yığılıbyumaq kimi olmaq.
  • Bir Cevap Yazın