yumaqlama : “Yumaqlamaq”dan f.is.

Bir Cevap Yazın