yumaq₂ : is. Top kimi sarınmış sap, ip və s.Bir yumaq yun ip. – Keçəlin anası gündə biryumaq əyirərdi, keçəl aparıb onu bazardasatardı. (Nağıl).◊ Yumağa dönmək – büzüşmək, yığışmaq,kiçilmək. [Əhməd:] Rüstəm bəy kimipəhləvanın beli bükülüb, özü dönüb bir yumağa.N.Vəzirov. O, kinindən büzüşdükcə biryumağa dönür bəzən. S.Vurğun.

Bir Cevap Yazın