yumalaq : is. Ovuc içində yumrulanmışyumşaq şey (mum və s.).

Bir Cevap Yazın