yumalanmaq : f. Diyirlənmək, yumbalanmaq.Ayı eniş aşağı qaça bilmədiyindəndərənin içinə yumalandı. S.S.Axundov. Buradançıxarılan daşlar üstdən aşağı yumalanırvə dərənin dibində bənd alırdı. S.Rəhimov.Bu zaman .. daş qopub üzüaşağı yumalandı.Ə.Məmmədxanlı.

Bir Cevap Yazın