yumalamaq : bax yumbalamaq. Dağlardanaxan sellər alaçıqlara dolub bəziləriniyumalayıb aparır. S.S.Axundov.

Bir Cevap Yazın