yüksəltmək : f.

  • Qaldırmaq, ucaltmaq,daha uca etmək, hündürlüyünü artırmaq. Divarıbir qədər yüksəltmək lazımdır. Suyun səviyyəsiniyüksəltmək
  • Artırmaq, gücləndirmək. İşin sürətiniyüksəltmək. Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək.Tələbi yüksəltmək. // məc. Daha yüksək pilləyəqaldırmaq; yaxşılaşdırmaq, təkmilləşdirmək.Xalqın rifah halını daha da yüksəltmək.Mədəniyyəti yüksəltmək. Biliyini yüksəltmək
  • məc. Rolunu, əhəmiyyətini, hörmətinidaha da artırmaq. Alicənab hərəkəti onu adamlarıngözündə daha da yüksəltdi.
  • Bir Cevap Yazın